Generalne wykonawstwo robót murowych oraz wykończeniowych - Stadion Miejski w Białymstoku

3 wrzesień 2012

Zleceniodawca : OHL S.A.

Generalne wykonawstwo robót murarskich (12 000 m2), izolacji (27 000 m2) oraz GK (4 000 m2)